header-logo

content-image
FLÖDESUPPFÖLJNING

Följ upp resultat och förluster i dina produktionsflöden, manuellt eller automatiskt med IoT-uppkoppling.

content-image
FLÖDESANALYS

Analysera och visualisera förlusterna i dina produktionsflöden för att optimera dina processer

features-image
content-image
MASKINUPPFÖLJNING

Följ upp dina maskiner i realtid med våra IoT-enheter, få notifikation till din smartphone när utrustningen stannar och rapportera stopporsak direkt i vår användarvänliga mobilapp.

content-image
FLÖDESDESIGN

Bygg enkelt upp dina flöden efter din verklighet.

VÅRA TJÄNSTER

Vi på Flow Process Sweden AB kan tack vare vår mångåriga erfarenhet inom den tillverkande industrin, och med hjälp av FP Analyzer uppföljningssystem, stötta ert företag inom de flesta områden som handlar om att göra er produktion mer effektiv och lönsam. Utöver att komma igång med att använda FP Analyzer, kan vi utveckla er verksamhet inom följande områden.

Produktionsteknik
Flödesoptimering

VSM – Value Stream Mapping

Produktionsekonomi

Systematiskt förbättringsarbete

TPM
&
Lean Manufacturing

LCP – Life Cycle Profit

VDM – Value Driven Maintenance

Underhåll enligt svensk standard , applicering i ert underhållssystem

Six Sigma

Vi kan både stödja er i arbetet med ovanstående och ta fram utbildningar anpassade för er verksamhet.

 
Produktionsuppföljning i molnet

FP Analyzer är verktyget som standardiserar och flyttar uppföljningen av era produktionsresultat och förluster till molnet och gör det tillgängligt för alla på företaget, när som helst, var som helst. Visualisering av nuläge, resultat och förluster direkt i din webbläsare.

Kom igång

Tröskeln för att komma igång med FP Analyzer är väldigt låg, efter en dags konfigurering och utbildning så kan ni vara igång med att följa upp era första flöden med manuell registrering. Detta gör att ni snabbt kan få avkastning på er investering.

Grunden i FP Analyzer är utrustningsträdet som ni enkelt skapar, därifrån bygger ni sedan upp era flöden så som de ser ut i verkligheten och får då möjlighet att följa upp produktionen på både flödesnivå och utrustningsnivå, eller om ni hellre vill följa på ordernr eller artikelnivå så går det lika bra.

Registrering kan ske på olika sätt, manuellt av era medarbetare, eller automatiskt av era maskiner där enbart orsakskodning återstår. Manuella registreringar och orsakskodning gör ni enkelt i mobilappen eller på websidan.

Maskinuppkoppling

Vill ni gå ett steg längre kan utrustningarna kopplas upp med automatisk registrering av stopp och resultat. Automatisk uppföljning kräver att en IoT-enhet kopplas upp mot maskinens styrsystem för att samla in signaler för drift och stopp. Enheten kommunicerar sedan med FP Analyzer molnet via WiFi eller LAN. Efter att ett stopp registrerats av enheten återstår bara att stopporsaken kategoriseras i appen eller på websidan. En stor fördel med vår maskinuppkoppling är att du även får notifikationer i din smartphone om maskinen stannar vilket minskar slöseriet i form av onödig väntan och därmed ökar produktionstiden!

"Keep it simple"

Det finns en uppsjö av uppföljningssystem på marknaden som alla gör jobbet på sitt unika sätt. Nyckeln till FP Analyzer är enkelheten. Tack vare systemets flexibilitet är FP Analyzer anpassningsbar till i stort sett alla verksamheter, oavsett bransch eller storlek på företaget. Ni bygger enkelt själva upp uppföljningssystemet efter er verksamhet och ingen programmering krävs.

Det viktigaste när man vill få sina medarbetare att komma igång med, och få kontinuitet i produktionsuppföljningen är enkelheten, det får inte vara krångligt att registrera, då finns det stor risk att man låter bli.

Analys

Med hjälp av analysverktygen i FP Analyzer uppföljningssystem får ni sedan fram en tydlig bild över vilka förluster ni har att jobba med i ert förbättringsarbete. Bygg sedan era egna dashboards för att samlas kring resultaten och gör kostnadsanalyser enl. Loss Model och mät TAK/OEE.

Ständiga förbättringar – Kaizen

Utefter statistik som enkelt hämtas i systemet kan ni jobba med att eliminera era största orsaker till stopp och kassationer. Enkla problemlösningsmetoder som 5-varför, DMAIC eller PDCA är ett utmärkt sätt att identifiera och eliminera rotorsaken till problemen.

OM OSS

Vi på Flow Process Sweden har lång erfarenhet av produktion, produktionsteknik, produktionsuppföljning, systematiskt förbättringsarbete och underhåll.

Vi har ett nära samarbete med specialister inom respektive område på Value Flow Sweden AB, Flow Process Consult AB och SustainMaint AB. Vi är alla övertygade om att effektiviteten i verksamheten ökar bara genom att man blir medveten om hur mycket som produceras mot planen, hur mycket utrustningarna står stilla oplanerat pga. olika störningar samt hur mycket av produktionen som blir kassation eller omarbete.

Vet man dessutom de största orsakerna och kan jobba med dem aktivt och följa upp resultaten så finns det här stora vinster att hämta. Då behöver man inte längre ta beslut på känsla utan kan jobba utefter fakta.

Vi i Flow Process Sweden AB har tillsammans tagit fram verktyget FP Analyzer och i kombination med utbildningar och support i ert förbättringsarbete kan vi hjälpa er att ta er produktion till nästa nivå.

Quick Contact