VÄLKOMMEN TILL FPANALYZER

Kom igång på nolltid med uppföljning av era produktionsresultat och förluster

VÄLKOMMEN TILL FPANALYZER

Utan data är du bara en person i mängden med en åsikt

VÄLKOMMEN TILL FPANALYZER

Bästa lösningen för produktionsindustrin

Produktionsuppföljning i molnet

FLÖDESUPPFÖLJNING

Följ upp resultat och förluster i dina produktionsflöden, manuellt eller automatiskt med IoT-uppkoppling.

MASKINUPPFÖLJNING

Följ upp dina maskiner i realtid med våra IoT-enheter, få notifikation till din smartphone när utrustningen stannar och rapportera stopporsak direkt i vår användarvänliga mobilapp.

FLÖDESANALYS

Analysera och visualisera förlusterna i dina produktionsflöden för att optimera dina processer

FLÖDESDESIGN

Bygg enkelt upp dina flöden efter din verklighet.

FPANALYZER

VÅR PRODUKT

Har ert företag koll på förlusterna i produktionen?

En av de viktigaste faktorerna för en lönsam och effektiv produktion är att ha koll på sina förluster, genom att ni har koll på era förluster kan ni därmed jobba med att minimera dem och på så vis få en effektivare produktion och spara mycket tid och pengar.

Att effektivisera sin produktion har dessutom visat sig vara en viktig pusselbit för en minskad miljöpåverkan och en mer hållbar produktion.

Har ni tröttnat på att sköta uppföljningen resultat, stopp och defekter i en uppsjö av Excel-filer? Känner ni igen er i situationen där varje avdelning på företaget har sin egen uppföljning i olika filer och sina egen mätetal.

Slipp tidskrävande pappersarbete, ständiga uppdateringar av whiteboards och tidskrävande excelblad - Investera i FP Analyzer ta steget till digitalisering på riktigt!

Driftövervakning / Varselsystem

Har du som produktionsansvarig, tekniker eller operatör haft något av följande frågeställningar eller funderingar:

”Hur länge har maskinen stått stilla egentligen? Hur mycket har vi tappat p.g.a. detta?”
”Om vi bara hade upptäckt att maskinen stannat så hade vi klarat av att leverera allt till kund!”
”Hur ska jag veta om maskinen går eller inte? Vågar jag lämna maskinen oövervakad en längre period? Hoppas att inte maskinen stannar under tiden jag hjälper min kollega…”

Vanligt förekommande frågor och funderingar som dessa har vi en snabb lösning på!

I vårt användarvänliga produktionsuppföljningssystem FP Analyzer har vi en inbyggd meddelandefunktion som skickar notifikation/utrop direkt till en eller flera mobiltelefoner då maskinen stannat eller varnar för något.

Detta är ett mycket enkelt och snabbt sätt att minska onödiga stopp- och väntetider i er utrustning och ger direkt ett positivt utfall i produktionen.

På lång sikt kan ni sedan jobba med att reducera de störningar/förluster som ni enkelt rapporterar i FP Analyzer.

Nyhet! Nu kan vi erbjuda driftövervakning som separat tjänst.

Välj enbart driftövervakning och spara pengar från dag ett. Komplettera med vårt system för produktionsuppföljning för långsiktig lönsamhet och hållbarhet.

Låter det intressant? Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer!

Implementeringspaket

FP Analyzer - Driftövervakning
1000 kr/mån
 • Pris för enbart driftövervakning med notifiering samt 1st enhet
 • Upp till 4 signaler kan övervakas per enhet
FP Analyzer system
2 500 kr/mån
 • Fp analyzer standard moduler
 • 1 licens manuellt system
 • 1 Admin licens
 • Endast system
Paket - Enkel
19 000 kr
 • Uppsättning databas
 • Konfiguration av pilotflöde och grunddata
 • Utbildning för företagsadministratör
 • Exkl. resekostnader och logi
 • 2 resursdagar
Paket - Grundläggande
69 000 kr
 • Uppsättning databas
 • Konfiguration av flöden och grunddata
 • Utbildning för företagsadministratör
 • Utbildning för användare
 • Utbildning analysfunktioner
 • Exkl. resekostnader och logi
 • 8 resursdagar
Paket - Komplett
149 000 kr
 • Uppsättning databas
 • Konfiguration av flöden och grunddata
 • Utbildning för företagsadministratör
 • Utbildning för användare
 • Utbildning analysfunktioner
 • Utbildning förbättringsarbete
 • Förbättringsarbete i praktiken (workshops)
 • Exkl. resekostnader och logi
 • 20 resursdagar

Lönsamhetssanalys för produktion

Analyspaket-Enkel

36 000 kr

Erbjudande tom december

25 000 kr
 • 8-12 timmar på plats analys
 • Frekvensstudie eller stopporsaksanalys under 4-6 timmar på ett område.
 • Utkast på åtgärdsplan med de 5 viktigaste punkterna.
 • Exkl. resekostnader och logi
 • 3 resursdagar
Analyspaket-Grundläggande

60 000 kr

Erbjudande tom december

42 000 kr
 • 8-12 timmar på plats analys
 • Frekvensstudie eller stopporsaksanalys under 4-6 timmar på ett område.
 • Utkast på åtgärdsplan med de 5 viktigaste punkterna.
 • Rapport , med observation från analys.
 • 6-8 timmar på plats processkartanalys
 • Processkarta över vald process
 • Exkl. resekostnader och logi
 • 5 resursdagar
Analyspaket-Komplett

120 000 kr

Erbjudande tom december

80 000 kr
 • 8-12 timmar på plats analys
 • Frekvensstudie eller stopporsaksanalys under 4-6 timmar på ett område.
 • Utkast på åtgärdsplan med de 5 viktigaste punkterna.
 • Rapport , med observation från analys.
 • 6-8 timmar på plats processkartanalys
 • Processkarta över vald process
 • 6-8 timmar på plats digitalanalys över vald process
 • 8-16 h på plats genomgång av vad som påverkar process och framtagning strategi för nyckeltal och målstyrning.
 • Rapport över framtagen strategi och mål.
 • Exkl. resekostnader och logi
 • 10 resursdagar

"Keep it simple"

Det finns en uppsjö av uppföljningssystem på marknaden som alla gör jobbet på sitt unika sätt. Nyckeln till FP Analyzer är enkelheten. Tack vare systemets flexibilitet är FP Analyzer anpassningsbar till i stort sett alla verksamheter, oavsett bransch eller storlek på företaget. Ni bygger enkelt själva upp uppföljningssystemet efter er verksamhet och ingen programmering krävs. Det viktigaste när man vill få sina medarbetare att komma igång med, och få kontinuitet i produktionsuppföljningen är enkelheten, det får inte vara krångligt att registrera, då finns det stor risk att man låter bli.

Analys

Med hjälp av analysverktygen i FP Analyzer uppföljningssystem får ni sedan fram en tydlig bild över vilka förluster ni har att jobba med i ert förbättringsarbete.
Bygg sedan era egna dashboards för att samlas kring resultaten och gör kostnadsanalyser enl. Loss Model och mät TAK/OEE.
Ständiga förbättringar – Kaizen

Utefter statistik som enkelt hämtas i systemet kan ni jobba med att eliminera era största orsaker till stopp och kassationer. Enkla problemlösningsmetoder som 5-varför, DMAIC eller PDCA är ett utmärkt sätt att identifiera och eliminera rotorsaken till problemen.

Produktionsuppföljning i molnet

FP Analyzer är verktyget som standardiserar och flyttar uppföljningen av era produktionsresultat och förluster till molnet och gör det tillgängligt för alla på företaget, när som helst, var som helst. Visualisering av nuläge, resultat och förluster direkt i din webbläsare.Kom igång

Tröskeln för att komma igång med FP Analyzer är väldigt låg, efter en dags konfigurering och utbildning så kan ni vara igång med att följa upp era första flöden med manuell registrering. Detta gör att ni snabbt kan få avkastning på er investering.
Grunden i FP Analyzer är utrustningsträdet som ni enkelt skapar, därifrån bygger ni sedan upp era flöden så som de ser ut i verkligheten och får då möjlighet att följa upp produktionen på både flödesnivå och utrustningsnivå, eller om ni hellre vill följa på ordernr eller artikelnivå så går det lika bra.


Maskinuppkoppling

Vill ni gå ett steg längre kan utrustningarna kopplas upp med automatisk registrering av stopp och resultat. Automatisk uppföljning kräver att en IoT-enhet kopplas upp mot maskinens styrsystem för att samla in signaler för drift och stopp. Enheten kommunicerar sedan med FP Analyzer molnet via WiFi eller LAN. Efter att ett stopp registrerats av enheten återstår bara att stopporsaken kategoriseras i appen eller på websidan. En stor fördel med vår maskinuppkoppling är att du även får notifikationer i din smartphone om maskinen stannar vilket minskar slöseriet i form av onödig väntan och därmed ökar produktionstiden!

VÅRA TJÄNSTER

Vi på Flow Process Sweden AB kan tack vare vår mångåriga erfarenhet inom den tillverkande industrin, och med hjälp av FP Analyzer uppföljningssystem, stötta ert företag inom de flesta områden som handlar om att göra er produktion mer effektiv och lönsam. Utöver att komma igång med att använda FP Analyzer, kan vi utveckla er verksamhet inom följande områden.


Produktionsteknik

Flödesoptimering

VSM – Value Stream Mapping

Produktionsekonomi

Systematiskt förbättringsarbete

TPM & Lean Manufacturing

LCP – Life Cycle Profit

VDM – Value Driven Maintenance

Underhåll enligt svensk standard , applicering i ert underhållssystem

Six Sigma

OM OSS

Vi på Flow Process Sweden har lång erfarenhet av produktion, produktionsteknik, produktionsuppföljning, systematiskt förbättringsarbete och underhåll.

Vi har ett nära samarbete med specialister inom respektive område på Value Flow Sweden AB, Flow Process Consult AB och SustainMaint AB. Vi är alla övertygade om att effektiviteten i verksamheten ökar bara genom att man blir medveten om hur mycket som produceras mot planen, hur mycket utrustningarna står stilla oplanerat pga. olika störningar samt hur mycket av produktionen som blir kassation eller omarbete.

Vet man dessutom de största orsakerna och kan jobba med dem aktivt och följa upp resultaten så finns det här stora vinster att hämta. Då behöver man inte längre ta beslut på känsla utan kan jobba utefter fakta.
Vi i Flow Process Sweden AB har tillsammans tagit fram verktyget FP Analyzer och i kombination med utbildningar och support i ert förbättringsarbete kan vi hjälpa er att ta er produktion till nästa nivå.

Carl-Magnus Täng

Carl-Magnus Täng

Senior teknikkonsult som brinner för förbättringsarbete och enkla smarta lösningar. Över 30 års erfarenhet inom tillverkningsindustri inom Lean filosofi, kvalitet, produktionsteknik, projektledning, underhållsteknik.


Peter Skog

Peter Skog

Har 25 års erfarenhet inom produktion, underhåll och förbättringsarbete. Är idag systemspecialist inom produktionsuppföljning, underhåll och affärssystem.


Erik Arnesson

Erik Arnesson

Underhållsspecialist med lång erfarenhet av analys- och förbättringsarbete, underhållssystem, reservdelsstyrning, TPM och 5S.


Tomas Ljungblom

Tomas Ljungblom

Analytiker med med specialitet av att öka produktion, mångårig erfarenhet inom industriell utveckling. Går igång på utmaningar där produktionseffektiviseringar skall resultera produktionsrekord.


Vill du att vi kontaktar er?

Loading ...
Chat