Grunddata
Antal produktionsdagar per vecka
dagar
Genomsnittligt antal oplanerade stopp/dag
st
Genomsnittlig stopptid/stopp
minuter
Genomsnittlig inställelsetid per stopp (tid att upptäcka fel)
minuter
Kostnad för en timmes produktionsstopp (mantid/driftkost)
kr
Max kapacitet producerade enheter/timma (utan förluster)
st
Försäljningspris per producerad enhet
kr
Uppskattad reducerad inställelsetid i er anläggning om ni får direkt notifiering vid stopp/varning?
%
Uppskattad reducerad stopptid om ni jobbar med förbättringar?
%
CALCULATE
Uträkningar förluster per dag per vecka per månad
Summa inställelsetidsförluster 0 kr 0 kr 0 kr
Total stopptidskostnad 0 kr 0 kr 0 kr
Summa tappade försäljningsintäkter (pga stopp) 0 kr 0 kr 0 kr
Uträkningar möjliga besparingar per dag per vecka per månad
Möjlig besparing vid reducering av ren inställelsetid 0 kr 0 kr 0 kr
Möjlig besparing totalt vid reducering av oplanerade produktionsstopp 0 kr 0 kr 0 kr
Möjlig merförsäljning 0 kr 0 kr 0 kr
Uträkning ROI
Antal dagar för att investeringen av driftövervakning (1 st enhet) ska betala sig 0
Antal dagar för att investeringen av driftuppföljningssystem ska betala sig 0
Loading ...