VÅRA TJÄNSTER

Vi på Flow Process Sweden AB kan tack vare vår mångåriga erfarenhet inom den tillverkande industrin och med hjälp av FP Analyzer uppföljningssystem och andra verktyg supporta ert företag inom de flesta områden som handlar om att göra er produktion mer effektiv och lönsam. Utöver att komma igång med att använda FP Analyzer, kan vi utveckla er verksamhet inom följande områden.

 

• Produktionsteknik
 
• Flödesoptimering
 
• VSM – Value Stream Mapping
 
• Produktionsekonomi
 
• Systematiskt förbättringsarbete
 
• Lean
 
• LCP – Life Cycle Profit
 
• VDM – Value Driven Maintenance
 
• Underhåll enligt svensk standard , applicering i ert underhållssystem
 
• Six Sigma
 

Vi kan både stödja er i arbetet med ovanstående och ta fram utbildningar anpassade för er verksamhet.